ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مهارتهای زندگی درحوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر

سیمای خانواده در روز چهارشنبه 27 خردادماه در مورد مهارتهای زندگی درحوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر میهمانی را به برنامه دعوت خواهد کرد. دکتر پریسا گل کاریان (روانشناس) در مورد پیشگیری خانواده ها از ابتلای به بلای اعتیاد سخن خواهدگفت.

حمیدرضا خانپور ( مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و زهرا صادقی (کارآفرین) نیز مطابق هرچهارشنبه درمورد کارآفرینی صحبت خواهند کرد.

آشپزهای سیمای خانواده یعنی نصرا... پیشرو و امیرمحمد اشکبوس نیز در این روز برنامه خواهند داشت.

بخش گلدان سیمای خانواده نیز با آموزش کاشت و نگهداری از کاکتوس در خدمت شما خواهد بود.