•  قدیمی ترین برنامه خانوادگی صداو سیما برنامه سیمای خانواده است .این برنامه سالهاست میهمان خانوادههای ایرانی است .
 • صبح بخیر ایران یکی از قدیمترین برنامه های صبحگاهی است که از گروه اجتماعی شبکه یک سیما هر روز صبح ساعت 6 تا 9 پخش می شود.
 • خانه ملت
  برنامه "خانه ملت"، برنامه ای هفتگی است که به بررسی وقایع و اتفاقات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار در کشور می پردازد. گفتنی است،برنامه خانه ملت به تهیه کننده حسن رفیعی پنج شنبه هرهفته، از شبکه اول سیما پخش می شود.
 • مستند بیراهه
  مستند بیراهه
  مستند بیراهه با موضوع  مزاحمتهای خیابانی - سرقت - زورگیری واقدامات پلیس برای دستگیری وبرخورد با این افراد ساخته شده است .
   
 •  برنامه ثریاکاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که با شعار دیدبانی برای پیشرفت ایران به روی آنتن می رود.
 •  
  نسخه هربار یکی از متخصصان علوم پزشکی درباره مسایل مرتبط با بهداشت و درمان را دعوت می کند تا با مردم صحبت کند.
 •  شرکت کنندگان در این مسابقه توسط گروه کارشناسان برنامه انتخاب و مجوز حضور در مسابقه را دریافت می نمایند . بدیهی است که مرحله گزینش به صورت شفاهی و عملی انجام می شود و تصاویر آن نیز در برنامه اصلی استفاده خواهد شد.

اخبار

علوم انسانی در ثریا

برنامه تحلیلی "ثریا" امشب با موضوع ضررورت تحول در علوم انسانی از شبکه یک سیما ساعت 23:15
آرشیو

نمایش نظرسنجی

برنامه مورد علاقه شما کدام است؟
% آرا
0% 0 1. فرمول یک
0% 0 2. خانواده یک
0% 0 3. خانه ملت
0% 0 4. تا پاستور
0% 0 5. ثریا
0% 0 6. کاربرانه
0% 0 7. بیراهه
0% 0 8. دستپخت
0% 0 9. از اینجا تا اونجا

جدول پخش هفتگی

عنوان برنامه
ساعت پخش
بیراهه
دوشنبه ها حدود 14/30
سیمای خانواده شنبه تا پنجشنبه
12:15 تا 13/30
فرمول یک
شنبه تا چهارشنبه 17
خانه ملت پنج شنبه
15:40
ثریا
چهارشنبه ها 19/30
دستپخت
روزهای فرد ساعت 20